REGULAMIN

[vc_row][vc_column][vc_column_text][vc_column_text]

UWAGA:

Wszystkie produkty widocznie na naszej stronie są sprzedawane przez Sklepy z nami współpracujące.

Prosimy nie wysyłać na nasz adres, zwrotów oraz reklamacji produktów zakupionych na stronach internetowych Sklepów. Przed wysłaniem paczki na nasz adres prosimy o sprawdzenie na paragonie podmiotu odpowiedzialnego za sprzedaż![/vc_column_text][vc_separator css=”.vc_custom_1556019229904{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]

  1. WSTĘP

1.1 Regulamin określa zasady korzystania z serwisu fashion-hunters.pl przez Użytkowników

1.2 Akceptując regulamin Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.3 Każdy Użytkownik ma prawo i możliwość uzyskania dostępu do Regulaminu serwisu fashion-hunters.pl w sposób umożliwiający odtwarzanie i utrwalanie jego treści przez wydrukowanie lub zapisanie na wskazanym przez siebie nośniku.[/vc_column_text][vc_separator css=”.vc_custom_1556019229904{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]2. DEFINICJE
FASHION HUNTERS- serwis dostępny w domenie internetowej fashion-hunters.pl służący przede wszystkim prezentacji i porównywaniu Produktów oferowanych przez sklepy internetowe, którego operatorem jest Leanbrand z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowary 1a/204 pod numerem NIP 631-26-13-796. Dane kontaktowe:
E-mail: kontakt@leanbrand.pro
Adres: ul. Nowary 1a/204, 41-710 Ruda Śląska

UŻYTKOWNIK- każdy podmiot korzystający z sieci Internet, przeglądający treści zamieszczone w serwisie fashion-hunters.pl

SKLEP- sklep internetowy współpracujący z Leanbrand na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych,  które prezentują lub oferują Produkty za pośrednictwem fashion-hunters.pl

PRODUKTY- towary prezentowane w serwisie fashion-hunters.pl oferowane przez Sklepy

REGULAMIN- oznacza niniejszy Regulamin serwisu fashion-hunters.pl

STYLIZACJA- zdjęcia i ich opis prezentujący zestawy ubrań, dodatków lub kosmetyków.

ARTYKUŁ- opis, zdjęcia, porady lub informacje dotyczące ubrań, dodatków, kosmetyków oraz zagadnień powiązanych z tematyką modową[/vc_column_text][vc_separator css=”.vc_custom_1556019229904{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1 Serwis fashion-hunters.pl nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów.

3.2 Serwis fashion-hunters.pl zapewnia Użytkownikowi możliwość:

a. przeglądania informacji o Produktach oferowanych przez Sklepy

b. przejście na stronę internetową Sklepu

d. dodawanie treści i komentowanie, ocenianie już zamieszczonych materiałów

e. dostęp do treści i stylizacji publikowanych w ramach serwisu fashion-hunters.pl

f. uzyskiwanie informacji o akcjach promocyjnych i wyprzedażowych oferowanych przez Sklepy

g. branie udziału w konkursach organizowanych przez serwis fashion-hunters.pl

3.3. Serwis fashion-hunters.pl informuje Użytkownika, że:

a. nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym Produktów dotyczącym przede wszystkim ich dostępności, czasu dostawy, ceny lub właściwości a informacjami o Produktach prezentowanymi w ramach serwisu fashion-hunters.pl

b. wszelkie zapytania dotyczące Produktów należy kierować bezpośrednio do Sklepu, za pośrednictwem formularzy lub danych kontaktowych zamieszczonych na jego stronie internetowej

c. Serwis fashion-hunters.pl nie prowadzi sprzedaży lub pośrednictwa w sprzedaży Produktów, tym samym informacje o Produktach zamieszczone na fashion-hunters.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

3.4 Wszelkie transakcje handlowe, których przedmiotem są Produkty, zawierane lub dokonywane są wyłącznie na warunkach ustalonych pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem w ramach obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym, serwis fashion-hunters.pl nie ponosi odpowiedzialności w związku z terminowością lub prawidłowością realizacji zakupu, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego jego wykonania, realizacji uprawnień Użytkownika związanych z gwarancją lub rękojmią Produktu, terminowością realizacji zakupu bądź materiałami reklamowymi Sklepu.[/vc_column_text][vc_separator css=”.vc_custom_1556019229904{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]

  1. WYPOWIEDZI UŻYTKOWNIKÓW

4.1 Wypowiedzi Użytkowników nie mogą zawierać:

a. Wulgaryzmów, treści pornograficznych, treści nawołujących do szerzenia nienawiści

b. Treści o charakterze reklamowym

c. Danych kontaktowych użytkowników bądź innych osób (w szczególności imienia i nazwiska, miejsca zamieszania, numeru telefonu, adresu e-mail)

4.2 Serwis fashion-hunters.pl udostępnia Użytkownikom system wypowiedzi w formie komentarzy i opinii na temat Produktów oraz dodawania wypowiedzi w formie opisowej do Stylizacji lub Artykułów. 

4.3 Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone przez niego w serwisie fashion-hunters.pl

4.4 Serwis fashion-hunters.pl moderuje wypowiedzi Użytkowników. Brak akceptacji wypowiedzi odbywa się, kiedy naruszone zostają zasady określone w Regulaminie, prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej, treść wypowiedzi zawiera znaki, które powodują, że jest nieczytelna lub nie ma związku z komentowanym Produktem, Stylizacją, Artykułem.[/vc_column_text][vc_separator css=”.vc_custom_1556019229904{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]

  1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1 Polityka prywatności jest dostępna pod adresem „Polityka prywatności”. Użytkownik podczas pierwszej wizyty w serwisie fashion-hunters.pl zapoznaje się z jej treścią oraz dokonuje dobrowolnej akceptacji stosowania się do jej postanowień.[/vc_column_text][vc_separator css=”.vc_custom_1556019229904{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, pozostałe postanowienia zachowują ważność.

6.2 Serwis fashion-hunters.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Użytkownika niezwłocznie, najpóźniej na 14 dni przed wejściem w życie zmiany za pośrednictwem serwisu fashion-hunters.pl oraz dostępnej zakładki „Regulamin”

6.3 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.4 Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny

6.5 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2019[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]